Lacul Valea de Peşti

La Valea de Peşti, turistul poate vedea lacul septic care, deşi e închis pentru vizitatori, poate fi admirat din diferite colţuri de la poalele munţilor Vâlcan.
Lacul de acumulare Valea de Peşti a fost construit între anii 1967 – 1973 şi are o înăţime de 56 m, ceea ce-l situează pe locul 35 între cele 246 lacuri de baraje din Romania.
Are un volum de 4,5 milioane mc de apă, o suprafaţă de 31 hectare, adâncimea maximă de 53 m, o lungime de 2,5 km şi se afl ă la altitudinea de 830 m.
Amenajat în apropierea localităţii Câmpu lui Neag – Hunedoara, are ca scop principal alimentarea cu apă în Valea Jiului, iar în perioadele de ape mari are şi scop de producere a energiei electrice şi de atenuare a undelor de viitură.
Pentru completarea alimentării cu apă a municipiului Lupeni, este folosită magistrala de 800mm, prin aducţiune de la barajul Valea de Peşti, alimentându-se doua rezervoare de 1500 mc şi doua rezervoare de 500 mc, apoi de la rezervoare, prin intermediul reţelelor de distribuţie, apa este distribuită la toţi consumatorii.
Dacă, în urma unei calamităţi naturale, s-ar rupe Barajul Valea de Peşti, apele lacului ar matura localităţile Uricani, Lupeni, Vulcan, Iscroni şi exploatările miniere din localităţile respective.
În apa acestui lac se pot pescui specii de peşti precum: somn, crap, mreana, clean.

Uricani_poza_Page_24_Image_0004Lacul Bucura cel mai impunător lac glaciar din Munţii Carpaţi este situat la altitudinea de 2040m. Accesul la acest lac este facil chiar şi pentru turiştii care au puţină condiţie fi zică şi deţin un echipament minim. În principiu, orice persoană obişnuită cu plimbările poate ajunge la acest lac. Chiar dacă este practicabil tot timpul anului, e de preferat ca această drumeţie să se facă pe timp de vară, datorită vremii.
Cel mai accesibil traseu este Poiana Pelegii – Lacul Bucura, iar la Poina Pelegii se poate ajunge cu maşina, intrând în rezervaţie ocolind lacul Gura Apelor. Traseul nefi ind unul greu se poate face (dus-întors) în maxim 4 ore.
La Bucura există şi un refugiu, care este destinat exclusiv Salvamontului. Cu permisiunea acestuia şi dacă vremea este nefavorabilă, se poate dormi aici în limita a 10 locuri. În condiţii normale, cine ajunge la Bucura poate rămâne peste noapte, la cort.
De la lacul Bucura se pot efectua ascensiuni către Vf. Peleaga (2509 m)- cel mai înalt din Retezat, Vf. Bucura 1 şi 2, Vf. Judele, precum şi către salba de lacuri Lacul Ana, Viorica şi Lia.

Uricani_poza_Page_24_Image_0005Info lac Bucura:
– Suprafaţă: 8,90 ha;
– Lungime: 550 m;
– Lăţime medie: 160 m, maximă 225 m;
– Perimetru: cca 1390 m;
– Volum (estimat): 625.000 m3;
– este alimentat de cinci izvoare principale;
– apa lacului deverseză printr-un singur emisar ce o trimite spre Lacul Lia, cu un debit de aproximativ 250 l pe secundă;
– populaţia piscicolă este autohtonă (aici nu se fac populări artifi ciale).